Ledenvergadering 2018

Maandag, 19 maart 2018

Ledenvergadering 2018

Op 27 maart 2018 in de Buurthuis De Stobbe aanvang 19.30 uur
1.Opening door de voorzitter.
2.Notulen 2017.
3.Financieel verslag Penningmeester.
4.Verslag kascontrole.
5.Benoeming kascontrole.
6.Vissteigers Middenweg.
7.Bestuursverkiezing. Jans Bos.
8.Rondvraag.
9.Sluiting.